Hukuk Ofisimiz

İstanbul avukat olarak Boşanma Davası, Ceza Davası, Ağır Ceza Davası, Miras Davası, İcra Davası ve Tazminat Davalarına Bakmaktayız.

İLETİŞİM

İstanbul Avukat Hizmetlerimiz

İstanbul Avukat

istanbul avukat

İstanbul avukat noktasında hizmet veren hukuk ofisi ve avukatları; hukuk fakültesini bitirmek ve yasal avukatlık stajını yapmak suretiyle avukatlık mesleğini icra eden avukatları ifade eder. Aklayıcı veya vekil anlamına da gelen İstanbul avukat, İstanbul’da hukuki danışmanlık ve vekillik hizmeti veren avukatlar için kullanılır. Avukatlık faaliyetlerinde bulunan kişi; hukuki uyuşmazlıkların meydana gelmesinden itibaren faaliyetlerine başlar. Uyuşmazlıkların yargıya taşınması sürecinde hukuk önünde hakkın tesis edilmesini ve adil bir yargılamanın tezahür etmesini sağlar ve hatta bir nevi teminatıdır. İstanbul hukuk ofisi çatısı altında faaliyet veren avukat sadece iş ve dava takibinde bulunmaz. İş ve dava takibinin yanı sıra hukuki konular ile ilgili kişilere gereken danışmanlığı vererek kişilerin hak ve menfaat kaybı yaşamasına mani olur. Bunun yanı sıra arabuluculuk ve hakemlik görevini de ifa eder.

Kişi; tam sağ doğduğu anda hukuki kişiliğe sahip olur. Doğumdan ölüme kadar uzanan sürecin her alanını ve safhasını hukuki normlar tanzim eder. Bu nedenle kişiler hukuk ile alakalı olsun ya da olmasın her an hukuk ile baş başadır. Kişiler günlük, iş, evlilik ve ticari hayatı başta olmak üzere tüm noktalarda hukuk kuralları ile yani yasalar ile muhataptır. Yasaların kişi hayatını bu denli tanzim etmesi, kurallar koyması, men etmesi veya teşvik etmesi doğal olarak kişiler ve yasalar arasında birtakım problemlerin doğmasına sebebiyet verir. Kişilerin yasalar ile ilgili yaşadıkları sorunlar ise İstanbul avukat sayesinde danışmanlık alınarak çözüme kavuşturulur. Hayatın her alanında olduğu gibi hukuk alanında da hukuk uzmanlarına yani İstanbul deneyimli avukata başvurmak, hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına kıymetlidir.

Kişilerin kanunlar ile yaşadığı sorunlarda hukuki desten ve danışmanlık sağlayan İstanbul avukat aynı zamanda dava açılması sürecinde de yardım sağlar. Türk Hukuk Sisteminde kural gereği; müdafilik gibi yasada ifade edilen bazı haller istisna kalmak kaydı ile kişileri temsilen bir avukat bulunması davalar için şart değildir. Ancak uygulamada görülen hak ve menfaat kayıpları, geriye dönülmesi güç zararlar ve menfi durumlar alanında uzman İstanbul avukat ile birlikte hareket edilmediğinde meydana gelmektedir. Bu nedenle, herhangi bir davada ilgili davaya dair emsal davalar ile tecrübe kazanmış bir avukat ile birlikte hareket etmek her zaman yararlı olacaktır.

Avukat, vekilliğini üstlendiği kişinin başta mahkemeler olmak üzere bütün devlet kurumları ve tahkimler nazarında yasal haklarını müdafaa eder. Kişi şayet bir suçun faili olmakla itham ediliyorsa itham edilen bu suç iddiasını hukuk önünde bertaraf etmek gayesi ile profesyonel bir çalışma sergiler.

İstanbul Hukuki Danışmanlık

istanbul avukat danismanlik 1

Hukuk, insan hayatının her alanını düzenler. Zira toplumu oluşturan kişiler, hukuk düzeni içinde yer alır. Söz gelimi bir kişi; benim mahkeme ile, hukuk ile, kanun ile veya avukat ile herhangi bir ilişkim bulunmuyor diyemez. Zira hayatı tamamen hukuki kuralları ile çerçevelenmiş ve düzen altına alınmıştır. Kişiler hayatı boyunca muhakkak hukuk bir olayın ya da işlemin tarafı, tanığı veya sanığı olabilir. Bu itibarla İstanbul Hukuki Danışmanlık ihtiyacı, İstanbul’da yaşayan özel ve tüzel kişiler için oldukça önemlidir.

Avukatlık faaliyeti toplum nazarında sadece yargılama sürecinde başvurulan bir hizmet olarak düşünülür. Ancak hukuki danışmanlık hizmeti de avukatlık faaliyetleri içinde oldukça önemli yer teşkil eden ve birçok kişinin bihaber olduğu bir hizmet alanıdır. Bu alan oldukça mühim ve gereklidir. Zira kişiler günlük hayatında oldukça zor ve karmaşık olarak gördükleri hukuki bir işlem ile muhatap olabilir. Esasında oldukça basit bir çözümü olan bu işlemler için gereken İstanbul Hukuki Danışmanlık hizmeti alınmadığı takdirde maddi ve manevi zararlar yaşanmaktadır. Fakat zamanında alınacak hukuki destek sayesinde oldukça pratik birkaç küçük tedbir ile kişiler herhangi bir hak kaybına uğramaz. Tüm bu nedenler dolayısı ile başta İstanbul’da bulunan kişiler olmak üzere toplumu oluşturan herkesin İstanbul Hukuki Danışmanlık hizmeti alması önemlidir.

Özel ve tüzel kişilerin baş başa kaldığı her türlü hukuki işlemlerde ya da hukuk ihlallerinde İstanbul Hukuki Danışmanlık talebi sayesinde gereken önlemler alınacak ve sürecin iktiza ettiği hukuki yol haritası çizilecektir. Bu kapsamda verilen hukuki danışmanlık faaliyetleri ifade edilecek olursa şu şekilde sıralanabilir:

  • Kişilerin gelecekte yaşaması olası mağduriyetlere karşı hukuki tedbir alınması sağlanır,
  • Yaşanılan hukuki sorunlara karşı en doğru bilgiler ışığında kalıcı çözümler belirlenir,
  • Kişilerin tarafı olacağı hukuki işlemlerde ya da uyuşmazlıklarda ne gibi sonuçlar ile muhatap olunabileceği öğrenilir.

İstanbul Tecrübeli Avukat

İstanbul tecrübeli avukat, herhangi bir hukuki durumda başvurulacak, hukuki destek alınacak ilk kişidir. Ancak kişilerin sadece “tecrübe” kriterini baz alarak avukat belirlemesi son derece yanlıştır. Zira İstanbul’da deneyimli avukat aranırken aynı zamanda avukatın bilgili ve yetkin bir hukukçu olması da göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan tecrübe noktasında arayış yaparken güncelliğin de ıskalanmaması gerekir. Zira güncellik hususu, hukuk için fevkalade önem taşır. Hukuk kuralları yani yürürlükteki mevzuat tıpkı bir canlı gibi sürekli değişim ve gelişim gösterir. Bu itibarla anlaşılacak avukatın güncel mevzuatı sıkı takip eden bir avukat olması da oldukça değerlidir.

İstanbul Avukat Ücretleri

İstanbul avukat ücretleri noktasında net bir miktar ifade etmek mümkün değildir. Zira göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör bulunur. Söz gelimi; avukatlık asgari ücret tarifesi, somut olayın avukat üzerinde yaratacağı iş yükü, avukatın deneyimi ve başarısı gibi pek çok kalem, ücretin tayin edilmesinde belirleyicidir. Avukat ücreti; kişi ile avukat arasında sözleşme serbestliği sınırlarına bağlı kalınarak ve asgari ücret tarifesi göz önünde bulundurularak belirlenir.

İstanbul Ücretsiz Avukat

Birey, hayatın olağan seyri içinde satın aldığı her bir ürün, bilgi, hizmet ve sair unsurlar için bir ücret öder. Avukatlar da, yıllar boyu edindikleri hukuki bilgi ve müktesebatı; kişilerin hak ve menfaat kaybı yaşamamaları adına hukuki destek vermek suretiyle kişi ve kurumlara belirlenen bir ücret karşılığında aktarır. Kaldı ki asgari ücret tarifesinin belirlediği miktarların altına veya ücretsiz olarak hukuki destek sağlamak yasaklanmıştır. Bu itibarla İstanbul Ücretsiz Avukat noktasında herhangi müspet bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Avukatlar da diğer meslek gruplarında olduğu gibi mesleki faaliyetleri karşılığında bir ücret alır.

İstanbul Avukata Sor

İstanbul oldukça yüksek nüfuza sahip metropollerden biridir. Kişi sayısının fazlalığı nedeniyle İstanbul avukat ihtiyacı da oldukça yüksektir. Kişiler hayatın olağan seyri içinde birçok hukuki durumla karşılaşır. Karşılaşılan hukuki durumlarda herhangi bir problem yaşamak istemeyen kişiler İstanbul Avukata Sor şeklinde aramalar yapmak suretiyle mevcut durumlarına çözüm önerisi sunacak yetkin avukat arayışı içine girer. Gerek hukuki danışmanlık almak ve gerekse yargılama sürecinde vekilliğin yapılması suretiyle adil bir yargılamanın tezahür etmesini sağlamak adına başvurulan İstanbul avukatın oldukça titiz belirlenmesi gerekir. Zira alanında başarılı ve profesyonel bir avukat en doğru hukuki yol haritasını çizer, muhtemel riskleri hesaplar ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına gereken tedbirleri alır ve en nihayetinde kişinin hukuki anlamda etkili biçimde temsil edilmesini sağlar.

Tıkla Ara