Bahçelievler boşanma avukatı aile birliği sonlandırılmak istendiğinde görev yapan bir hukukçudur. Aile toplumun sağlıklı bir işleyişe sahip olmasında önemli yapı taşları arasında yer alır. Ailenin bu değere sahip olması onu korunması gerekli bir unsur haline dönüştürmektedir.

Ailenin korunabilmesi kanunlar aracılığı ile mümkün olurken eşler bir aile kurmak istediklerinde kendi aralarında karar vererek bu işlemi yapabilirler. Tarafların devletin resmî kurumları aracılığı ile gerçekleştirecekleri nikah sayesinde evlilik birliği oluşturulur.

Evlenirken eşlerin iradesine karışmayan devlet çeşitli nedenlere bağlı olarak ayrılık kararı alınması durumunda tarafların iradesini yeterli bir gerekçe olarak kabul etmez. Ayrılık, devletin resmî kurumları aracılığı ile onaylanması gereken bir süreçtir. Bunun içinse Aile Mahkemelerine başvuru şartı aranır.

Boşanma davalarının bazı ilkelere dayandırılması gerekir. Bu ilkeler arasında ise; temelden sarsılma ilkesi, eylemli ayrılık ilkesi, irade ilkesi, kusur ilkesi gibi örnekler bulunur. Dava açılacağı zaman bu ilkelere dayandırılarak sürecin başlaması gerekirken kanuni bir temsilci ile hareket edilmesi hak kayıplarının oluşmaması açısından önem taşır.

Bahçelievler Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Bahçelievler boşanma avukatı mahkeme sürecinde ve öncesinde kendisinden hukuki danışmanlık alınabilecek nitelikte bir hukukçudur. Aile Mahkemesi’ne dilekçe vermek sureti ile başvuru yapıldığında hazırlanacak dosya önemli hale gelir. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülebilen davalardır.

Anlaşmalı boşanma davasında eşler önceden mahkemede çözümlenmesi gereken her konuyu kendi aralarında halleder. Bu süreçte nafaka, mal paylaşımı ya da velayet gibi konular açıklığa kavuşturulur. Asgari müştereklerde buluşan eşler bunu yazılı olarak mahkemeye sunar.

Mahkeme herhangi bir eş tarafından açıldığında diğer eşin bu davayı kabul etmesi gerekir. Daha sonra hâkim dava sırasında tarafları karşılıklı olarak dinlemek ister. Hâkimin boşanmanın gerekçelerine kanaat getirmesi ve tarafların özgür iradeleri ile bu kararı aldıklarını beyan etmesi gerekir.

Anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede neticelenebilirken bu davaların kendine özgü bir işleyişi bulunur. Dava öncesinde hukuki danışmanlık alınması kişilerin hak kayıplarının engellenebilmesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca boşanmanın ardından ortaya çıkabilecek pürüzlerin önceden görülmesi ve tedbir alınması da avukatlar sayesinde mümkün olur.

Bahçelievler Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bahçelievler boşanma avukatı ile temsil edilmek hakların korunması açısından önem taşır. Boşanma davalarında çekişmeli bir süreç yaşandığında dava daha uzun sürer. Çekişmeli boşanma davaları daha karmaşık olabileceği gibi tarafların tazminat talepleri karşısında yeni davalar da gerekli olabilmektedir.

Boşanma davalarında çekişmeli bir sürecin yaşanması maddi ve manevi tazminat gereksinimlerini ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumda eşlerin hukuki bir temsilciye olan ihtiyacı daha fazladır. Avukatlar kişi hak kayıplarını engellenmenin yanı sıra hukuken oluşabilecek yanlışlıkların önüne geçilebilmesi açısından da görev yaparlar.

Boşanma davaları çeşitli nedenlerle açılabilir. Eşler arasında ortaya çıkan şiddetli geçimsizlik ya da aldatma gibi sebepler aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açabilir. Bu durumda tarafların mahkemeler aracılığı ile boşanma işlemlerini gerçekleştirmesi gerekir.

Bahçelievler Aile Hukuku Avukatı

Bahçelievler boşanma avukatı bu tür davaların tüm aşamalarında yetkinlik sahibi bir avukattır. Bundan dolayı da kendisinden güvenle hizmet alınabilecek kişidir. Aile hukuku söz konusu olduğunda kadın ve erkeğin karşılıklı olarak çeşitli konularda mesuliyet taşıdığı görülmektedir.

Toplum açısından büyük bir önem taşıyan ailenin korunması devletin öncelikleri arasında yer almaktadır. Ailede ortaya çıkabilecek herhangi bir bozulma toplumu istenmeyen bir biçimde etkiler. Bu sebeplerle de aile yapısının bozulması istenmez.

Ailenin fonksiyonlarını icra edemediği durumlarda toplum açısından denge ve güven unsurunun zarar görmesi kaçınılmaz olur. Aile güçlü ve sağlıklı olduğunda yetişecek nesillerin daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda büyümesi söz konusudur. Her toplum ailenin korunması gerektiği bilinci ile hareket eder.

Bahçelievler Boşanma Avukatı Ücretleri

Bahçelievler boşanma avukatı ayrılık kararı veren eşler için hukuki danışmanlık gerekli olduğunda kendisine başvurulacak olan hukukçudur. Hukuki konularda destek alınması bireylerin yasalar karşısında doğru hareket edebilmesi açısından önem taşır.

Eşler aile birliğini sonlandıracağı zaman anlaşmalı ya da çekişmeli bir dava süreci söz konusu olur. Bu tür bir işlem gerekli olduğunda ise Aile Mahkemesi’ne başvuru yapılması zorunludur. Her iki dava türünde de hâkimin ayrılık kararının gerekçelerine kanaat getirmesi gerekirken dava açılacağı zaman profesyonel bir hukukçuya ihtiyaç duyulur.

Boşanma davalarında süreç, açılacak davaya göre şekillenirken tanık beyanlarına ihtiyaç duyulabilir. Tanık beyanları bu tür davalarda delil yerine geçer. Bu sebeplerle de boşanma dosyasında tanık listelerinin de yer alması gerekli olur.

Boşanma davalarında hukuki temsilcinin olması taraflar açısından hem dava sırasında hem de davanın ardından ortaya çıkabilecek sorunların engellenebilmesi için önem taşır. Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davaları içeriğine bağlı olarak kısa sürede sonlanabileceği gibi çekişmeli hale geldiğinde uzun süreli de olabilmektedir.

Boşanma davalarını ilgilendiren velayet, mal paylaşımı, nafaka gibi konular eşler arasındaki sorunların en önemlileri haline gelmektedir. Bu konuların herkesin yararına çözümlenebilmesi içinse avukatlar önemli sorumluluklar üstlenmektedirler.

Meta Etiket: Bahçelievler Boşanma Avukatı konusunda aranılan bilgilerin yekvücut sunulduğu makalede, ilgili konuda lazım gelen bilgilere ulaşılabilir.

Tıkla Ara