Toplumun en temel dinamiklerini oluştura aile kurumu, Türk Hukuk Sistemi içerisinde yasalar ile kurulur ve aynı şekilde sonlanır. Türk Medeni Kanununda ifade edilen boşanma nedenlerinin varlığı halinde boşanmaya karar veren taraflar; söz konusu süreçte yaşadıkları uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık alabilir ve bununla birlikte mahkeme sürecinde herhangi bir hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına deneyimli bir boşanma avukatından vekillik hizmeti talep edebilir.

Bakırköy boşanma avukatı sadece Bakırköy merkezli değil her ilçe ve ilde hukuki destek ve danışmanlık faaliyeti veren, Aile Hukukuna hakim yetkin bir hukukçudur. Boşanma avukatı nezaretinde yürütülen dava süreci, işlemler ve hukuki prosedürler eksiksiz ilerleyeceği için müspet neticeyi kısa zamanda elde etmek oldukça zahmetsizdir.

Bakırköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Bakırköy boşanma avukatı gerek çekişmeli boşanma ve gerekse anlaşmalı boşanma davalarında hukuki destek verir. Anlaşmalı boşanma; tarafların boşanma yönünde ortak iradelerinin bulunması ve boşanma nedeniyle meydana gelecek mali sonuçlarda ortak paydada bulunması ile mümkündür. Müşterek çocukların velayetinin ve boşanmanın ekonomik sonuçlarının düzenlendiği anlaşmalı boşanma protokolü ile mümkün olan anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına kıyasla çok daha zahmetsiz ve kısa sürelidir. Ancak anlaşmalı boşanma davalarının en mühim safhası olan anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması safhası çoğu zaman taraflarca ihmal edilmektedir. İhmal edilen ve üstün körü hazırlanan protokolde tarafların aleyhine bir durum olabilir. Bu da geriye dönülmesi imkansız hak ve menfaat kayıplarının yaşanmasına zemin hazırlar.

Anlaşmalı boşanma yoluna giden birçok eş, Bakırköy boşanma avukatına başvurmakta ve herhangi bir yasal hak kaybına uğramamak adına anlaşmalı boşanma protokolünün avukat nezaretinde hazırlanmasını talep etmektedir. Ancak azınlık dahi olsa bir kısım eşler bu süreçte herhangi bir uzman desteği almamakta ve protokol için internet üzerinden araştırmalar yapmaktadır. İnternet üzerinden anlaşmalı boşanma protokolü örneklerine bakarak düzenlenen protokol oldukça büyük hak kayıplarının yaşanmasına neden olabilir. Zira her bir protokol nevi şahsına münhasırdır. Yani ilgili tarafların durumları göz önüne alınarak hazırlanır.

Bakırköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Evlilik birliği devam ederken taraflardan birisi boşanmak isterken diğer taraf boşanma taraftarı olmayabilir. Bu durumda boşanmak isteyen tarafın boşanma nedenini doğru, tam ve güçlü bir dille ifade ettiği boşanma dilekçesi ile Aile Mahkemesine başvurarak dava açabilir. Karşı taraf boşanmak istemediği için söz konusu boşanma davası çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davaları süreci gereği oldukça yıpratıcı etkileri olan bir davadır. Bilhassa çocuklar için zaten yorucu ve yıpratıcı olan boşanma sürecine bir de uzayan dava süreci eklendiği zaman oldukça yıpratıcı bir süreç söz konusu olacaktır. Bu sürecin yıpratıcı etkilerini asgari düzeye indirmek ve arzu edilen neticeyi daha kısa sürede elde etmek adına Bakırköy boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek oldukça isabetli olacaktır.

Bakırköy boşanma avukatından alınacak hukuki destek sayesinde mevcut durum en doğru şekilde değerlendirilecek ve sürece göre alternatif yol haritaları belirlenecektir. Bu sayede boşanma davası süreci olabildiğince kısa ve zahmetsiz bir şekilde seyredecektir. Öte yandan sürecin gerektirdiği prosedürler ve usuli işlemler Bakırköy boşanma avukatı ile yürütüleceği için ihmali veya hatalı bir işlem nedeniyle hak kaybı yaşanmasının da önüne geçilecektir.

Bakırköy boşanma avukatı ile iletişime geçilip hukuki destek talep edildiğinde dava dilekçesinin hazırlanmasından, delil ve tanıkların ne yönde ve nasıl kullanılması gerektiğine ve mahkeme kararı sonrası yapılması gereken başvuru ve işlemlerin eksiksiz yapılması adına oldukça önemlidir. Uygulamada birçok kişi boşanma avukatı ile birlikte hareket etmediği için telafisi mümkün olmayan menfi durumlar ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bakırköy Boşanma Avukatı Ücretleri

Bakırköy boşanma avukatı ücretleri noktasında kesin bir miktar ifade etmek isabetli değildir. Zira bu tutar; avukat ile kişi arasında sözleşme serbestisi göz önüne alınarak özgürce belirlenecektir. Avukatlık ücretine etki eden birçok kriter bulunur. Başta somut olayın boşanma avukatına getireceği iş yükü etki etmektedir. Tüm bunların yanı sıra Bakırköy boşanma avukatının bilgi ve birikimi, hukuki deneyimi ve müktesebatı gibi kriterler de doğrudan etki eden bir diğer faktördür. Her yıl yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinden az olmamak kaydı ile kişi ile avukat arasında avukatlık ücreti serbestçe belirlenir.

Tıkla Ara