Avukatların hukuki açıdan farklı dava türlerine bakmasında herhangi bir engel bulunmaz. Bir diğer ifade ile avukatlar, uzmanlaştığı alanlara yönelik dava üstlenebilir ve bu alanda mesai vakfedebilir. Boşanma ve Aile Hukuku üzerine çalışmalar yapan ve başta Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuata ilişkin uzmanlaşan avukatlar ise boşanma avukatı olarak isimlendirilir. Hukuki faaliyetlerini Başakşehir merkezinde sürdüren boşanma avukatları uygulamada Başakşehir boşanma avukatı olarak adlandırılır. Bu itibarla makale genelinde de Başakşehir boşanma avukatı ifadesine yer verilmiştir.

Başakşehir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davaları temelde; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davası olarak iki farklı şekilde tezahür eder. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına göre çok daha kısa süren ve genellikle tek celsede neticelenen dava türüdür. Zira anlaşmalı boşanmada taraflar arasında çekişmeye konu olan herhangi bir hukuki durum söz konusu değildir. Anlaşmalı boşanma davasında en önemli husus anlaşmalı boşanma protokolüdür. Mahkeme, taraflar arasında kabul edilen bu protokole göre hüküm vereceği için söz konusu protokolün oldukça kapsamlı ve titiz hazırlanması gerekir. Bu itibarla Başakşehir boşanma avukatı ile iletişime geçilip başta anlaşmalı protokol olmak üzere tüm hukuki sürece ilişkin hukuki danışmanlık almak isabetli olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında yaşanan hak ve menfaat kayıplarının birçoğu anlaşmalı boşanma protokolünün özenle ve dikkatle hazırlanmamasından ileri gelir. Protokolün bir örneğe bakılarak hazırlanması nedeniyle tarafların yaşadığı hak kayıpları, telafisi mümkün olmayan zararları da beraberinde getirebilir. Bu bakımdan Başakşehir boşanma avukatından hukuki destek talep etmek, hak ve menfaat kaybı yaşanmaması adına kıymetlidir.

Başakşehir Çekişmeli Boşanma Avukatı

Evlilik birliği, Medeni Kanun’un ifade ettiği hükümlere göre kurulur ve yine aynı kanun hükümleri uygulanarak görevli ve yetkili mahkemede sonlandırılır. Gerek anlaşmalı boşanma davası gerekse çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi boşanma davasını yürütecektir.

Çekişmeli boşanma davasında tarafların bir veya birkaç konuda uyuşmazlık yaşadığı görülür. Anlaşmalı boşanma davasında olduğu gibi boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında asgari müştereklerde buluşamayan taraflar çekişmeli boşanma davası ile boşanmak ister. Oldukça yıpratıcı bir süreç olan boşanma sürecinin çekişmeli şekilde ilerlemesi çok daha yıpratıcı olur. Şayet tarafların çocukları varsa bu yıpratıcı etkiler çocuklar üzerinde daha çok hissedilir. Dolayısıyla alanında yetkin ve deneyimli bir Başakşehir boşanma avukatı ile görüşmek ve sürece ilişkin hukuki destek almak, boşanma davasının kısa zamanda ve en hafif etkilerle atlatılması adına önemlidir.

Başakşehir Aile Hukuku Avukatı

Aile Kurumu, başta TMK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuatlarla koruma ve düzenleme altına alınmıştır. Bu nedenle Aile Hukuku’ndan doğan işlem ve uyuşmazlıklarda Başakşehir boşanma avukatından hukuki hizmet almak, hak ve menfaatlerin korunarak zarar görülmemesi adına önem taşır. Aile Hukuku avukatı ile birlikte yürütülen süreçlerde hatalı veya ihmali işlemlerin önüne geçilir.

Boşanma davalarında kural gereği avukat mecburiyeti bulunmaz. Ancak deneyimli bir boşanma avukatı olmaksızın yürütülen davalarda hak kaybı yaşanması oldukça muhtemeldir. Zira oldukça teknik bir süreci ihtiva eden boşanma süreci karışık bir hukuki prosedürü ihtiva eder. Kişilerin bu sürece hakim olması, mevzuata hakimiyeti, atılması gereken hukuki adımları ve gerçekleştirilmesi gereken işlemleri hataen veya ihmalen gerçekleştirmemesi olasıdır. Bu nedenle telafisi mümkün olmayan hak ve menfaat kayıpları yaşanabilir.

Başakşehir Boşanma Avukatı Ücretleri

Başakşehir boşanma avukatı, sağladığı hukuki faaliyetlere karşın bir ücretlendirme uygular. Avukatların gerek davalarda verdiği hukuki destek, gerekse hukuki işlemlere verdiği danışmanlık faaliyetini ücretsiz gerçekleştirmesi mümkün değildir. Kişiler, ister anlaşmalı boşanma davası ister çekişmeli boşanma davası nedeniyle avukat desteği talep etsin her şartta avukat ile kişi arasında serbestçe tayin edilecek avukatlık ücretini ödemekle yükümlüdür. 

Avukatlık ücretinin ne kadar olacağı hususunda net bir miktar ifade etmek mümkün değildir. Zira ücrete etki eden birçok faktörü bulunur. Bu faktörlerin başında ise somut olayın avukata getireceği iş yükü bulunur. Bu nedenle somut olay değerlendirilmeden avukatlık ücreti ifade edilemez. Ücrete etki eden bir diğer faktör ise avukatlık asgari ücret tarifesidir. Tarifede düzenlenen ücretlerin daha altında bir ücretlendirme yapılması da mümkün değildir.

Meta Etiket: Birçok kullanıcı tarafından araştırılan Başakşehir Boşanma Avukatı hususunda hazırlanmış kapsamlı içerikle bu husus rahatlıkla öğrenilebilir.

Tıkla Ara