Evlilik birliğinin kurulması da sonlanması da Türk Medeni Kanununda düzenlenen hükümlere göre gerçekleşir. Taraflardan birisi veya her ikisi, evliliğin devam etmemesi yönünde bir karar sahibi ise bu durumda boşanma davası açılması suretiyle evlilik birliğinin resmen sonlandırılması yoluna giderler. Açılacak boşanma davasının, anlaşmalı boşanma davası mı yoksa çekişmeli boşanma davası mı olacağı önemlidir. Fakat her iki durumda da, davanın arzu edilen düzeyde ilerlemesi ve herhangi bir ihmali ya da hatalı işlem nedeni ile hak kaybına uğranmaması adına Beşiktaş Boşanma Avukatı ile birlikte hareket etmek önem taşır.

Evlilik birliğini noktalamak isteyen yani boşanma iradesi hususunda mutabık kalan taraflar, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamak suretiyle anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Açılacak anlaşmalı boşanma davasının en mühim safhasını protokol safhası oluşturur. Zira boşanmak için gereken şartlar oluştu ise mahkeme, taraflarca hazırlanan protokol içeriğine göre hüküm verecektir. Bu nedenle protokolün oldukça titiz hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolünün muhteviyatında taraflar adına aleyhte netice doğuracak bir husus olabilir ve bu nedenden dolayı taraflardan biri ya da her ikisi hak kaybına uğrayabilir. Dolayısıyla protokolün alanında uzman ve deneyimli bir Beşiktaş Boşanma Avukatı ile birlikte hazırlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte, taraflarca hazırlanmış bir protokolün eksik yönlerinin düzenlenmesi ve olması gereken niteliklere sahip duruma getirilmesi için de Beşiktaş Boşanma Avukatı ile iletişim kurulabilir ve gereken hukuki destek talep edilebilir.

En az bir yıldır evli olan, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamış ve evliliğin tüm hukuki sonuçlarında mutabık kalmış taraflarca açılacak anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Bazı yerlerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Bu durumda Aile Mahkemesi yerine Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkemedir. Yetkili mahkeme ise tarafların son altı ay birlikte yaşadıkları yer veya taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesidir. Dava sürecinin Beşiktaş Boşanma avukatı nezaretinde ilerlemesi birçok yararı da beraberinde getirecektir.

Beşiktaş Çekişmeli Boşanma Avukatı

Bir üst paragrafta ifade edildiği üzere her boşanma anlaşmalı boşanma davası ile gerçekleşmemektedir. Esasında çekişmeli boşanmaya göre birçok avantajı bulunan anlaşmalı boşanma, tarafların herhangi bir hususta çekişme yaşaması nedeniyle mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de taraflar çekişmeli boşanma davası yoluna giderler. 

Çekişmeli boşanma davasında taraflar arasında çekişmeye konu olan bir ya da birkaç husus bulunur. Bu çekişme; boşanma iradesinden kaynaklanabileceği gibi müşterek çocukların velayeti ya da başka hususlar üzerinde de temellenebilir. Boşanma iradesinden kastı ise, taraflardan birinin boşanmak istemesi üzerine karşı tarafın boşanmaya taraftar olmamasıdır.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanmaya göre oldukça uzun sürer. Süreye etki eden pek çok husus bulunur. Bilirkişi raporundan, tanık ve delil durumuna, mahkemenin iş yükünden dava süresinin avukat ile birlikte yürütülüp yürütülmediğine kadar pek çok husus sürenin artmasına ya da azalmasına etki eder. Bunun yanı sıra hukuki prosedür gereği yapılması gereken işlemlerin hatalı ya da ihmali davranışlar nedeni ile gereği gibi yapılmaması da sürenin artmasına neden olur. Bu itibarla uzman bir Beşiktaş Boşanma Avukatı ile birlikte hareket etmek, hukuki sürecin en doğru şekilde seyretmesi ve en kısa sürede neticelenmesi adına kıymetlidir.

Çekişmeli boşanma davaları, taraflar açısından oldukça yıpratıcı bir süreci de beraberinde getirir. Bu süreçte çocuklar da en az eşler kadar yorucu ve yıpratıcı etkilere maruz kalır. Taraflar arasındaki iletişim kanalları da çoğu zaman sağlıklı işlemediği için süreç daha da güç hale gelir. Bu sürecin çok daha zahmetsiz ve daha az yıpratıcı etkiler ile seyretmesi ve kısa sürede arzu edilen neticenin elde edilmesi adına deneyimli bir Beşiktaş Boşanma Avukatı ile birlikte hareket etmek birçok hak kaybının ve olumsuz durumların önüne geçecektir.

Boşanma davalarının sürecine, süresine, görevli ve yetkili mahkemesine değindikten sonra bu süreçte en iyi şekilde temsil olunmak adına anlaşılacak avukata verilecek ücrete de değinmek isabetli olacaktır. Zira birçok kişice merak edilmektedir. Esasında avukatlık ücreti anlamında net bir miktar ifade etmek doğru değildir. Zira kişi ile avukat arasında serbestçe belirlenecek avukatlık ücretine başta davanın avukata getireceği iş yükü olmak üzere birçok kriter etki etmektedir.

Beşiktaş Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku, oldukça kapsamlı ve diğer hukuk dalları ile yakından ilişkili bir üst çatı hukukudur. Bu itibarla Aile Hukukundan doğan uyuşmazlıklar ve işlemlerin Aile Hukuku avukatı nezaretinde yürütülmesi oldukça yararlıdır. Zira alanında uzman bir avukat olmaksızın yürütülen işlem ve uyuşmazlıklarda çoğu zaman telafisi mümkün olmayan hak kayıpları yaşanmaktadır. Beşiktaş Aile Hukuku Avukatı noktasında hukuki destek talep edilecek avukatın bu alana hakim ve güncel mevzuatı takip eden bir hukukçu olması oldukça önemlidir.

Beşiktaş Boşanma Avukatı Hukuki Danışmanlık

Boşanma kurumu, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiş ve tarafların durumlarına göre anlaşmalı ya da çekişmeli olarak tezahür eden bir süreci ihtiva eder. Evliliğin sonlandırılması noktasında mutabık kalan ve boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında ortak paydada buluşan taraflar, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak kısa sürede anlaşmalı boşanabilirler. Ancak boşanma protokolünün usulüne uygun olarak hazırlanmaması durumunda mahkeme hakiminin protokolde birtakım değişiklikler yapılmasını talep etmesi mümkündür. Bunun yanı sıra protokolü ret de edebilir. Tüm bu olumsuz durumlar ise sürecin olduğundan çok daha uzun sürmesine neden olur. Bu itibarla Beşiktaş Boşanma Avukatı Hukuki Danışmanlık talep etmek ve süreci uzman eli ile ilerletmek hak ve zaman kayıplarının önüne geçecektir.

Beşiktaş Boşanma Avukatı Ücretleri

Beşiktaş boşanma avukatı ücretleri hususu sıkça merak edilir. Bu noktada ücret için net ve kesin bir tutar ifade etmek doğru değildir. Zira ücretler kişi ile avukat arasında serbestçe tespit edilir. Kişilere yol göstermesi açısından her yıl baro tarafından yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesine göz atılabilir. Ancak bilinmelidir ki burada ifade edilen miktarlar asgari miktarlardır. Somut olayın avukat üzerinde yaratacağı iş yükü gibi hususlar değerlendirilerek ücret belirlenir.

Tıkla Ara