Esenyurt boşanma avukatı eşlerin ayrılmak istemeleri durumunda mahkemeye başvurduklarında danışmanlık alabilecekleri kişidir. Aile birliği tarafların rızasına bağlı olarak oluşturulurken aile toplumun temel taşı olarak kabul edilir.

Ailenin toplum açısından önemli olması nedeni ile devlet bu kurumu güvence altına almak ister. Eşlerin evlenirken iradelerine karışmayan devlet boşanma kararı alan tarafların iradesini yeterli bulmaz. Ailenin zarar görmesi istenmediğinden dolayı böyle bir davranışı gerekli gören devlet kendi kurumlarına başvurmayı zorunlu kılar. Bunun için de Aile Mahkemelerini görevlendirir.

Aile mahkemesine başvurulması boşanma davası açılabilmesi için gerekli olurken bunun için hukuki danışmanlık alınması önemli olur. Boşanma davaları kendine özgü yapıları ile dikkat çekerken eşler çeşitli sebeplerle boşanma davası açabilir. 

Esenyurt boşanma avukatı anlaşmalı ya da çekişmeli davalarda profesyonel olarak hizmet veren bir hukukçudur. Bundan dolayı da kendisinden güvenle hizmet alınabilir. 

Esenyurt Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülebilir. Tarafların çeşitli nedenlerle ayrılma kararı alması mümkün olurken açılacak dava da buna göre şekillenir. Anlaşmalı boşanma davaları daha kısa sürmeleri ile dikkat çeker. 

Bu tür davalarda taraflar mahkemeye başvurmadan önce aralarında asgari müştereklerde anlaşma sağlar. Bu sayede kısa sürede sonuçlanabilen anlaşmalı boşanma davalarında velayet, nafaka, mal paylaşımı gibi birçok konu önceden çözüme kavuşturulur.

Bu tür davalar açısından dikkat edilmesi gerekenlerden biri de anlaşma protokolü hazırlanırken tüm ayrıntıların atlanmamasıdır. Daha sonra ortaya çıkabilecek sorunların engellenebilmesi açısından dava öncesi hukuki danışmanlık alınması ve dava sırasında da kanuni temsilcilerle hareket edilmesi hak kaybı yaşamamak açısından önemli hale gelir. 

Esenyurt boşanma avukatı bu tür gereksinimlerde profesyonel anlamda hizmet veren bir hukukçudur. Anlaşmalı boşanma davalarında hakim tarafları mahkeme sırasında dinlemek ister. Bundan dolayı da dava sırasında eşlerin hazır bulunması ve özgür iradeleri ile anlaşma sağladıklarını beyan etmesi zorunludur.

Esenyurt Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davaları da uzun sürmesi ve dava sürecinde çeşitli gereksinimlerin ortaya çıkması ile dikkat çeker. Bu tür davalarda tanık beyanları ya da delillere gerek duyulabilir. Maddi deliller gerekli olduğunda ise hukuka uygun olarak elde edilmesi gerekir.

Kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından bu tür davalar sırasında hukuki temsilciler önemli hale gelir. Avukatlar kişi haklarının savunulmasının yanı sıra hukuki yanlışlıkların düzeltilmesi açısından da önemli meslek mensuplarıdır.

Esenyurt boşanma avukatı boşanma davalarının tüm ihtiyaçları hakkında deneyim sahibi bir avukattır. Alanında uzmanlık sahibi olması nedeni ile başarılı işlerde kendisinden söz edildiği görülür.

Esenyurt Aile Hukuku Avukatı

Boşanma davaları söz konusu olduğunda eşlerin çeşitli sebeplerle bu davaları açtığı görülür. Aldatma, şiddetli geçimsizlik gibi pek çok neden boşanma davalarına gerekçe olarak gösterilir. Aile birliğinin sonlandırılmasına karar verileceği zaman hukuk yoluna başvurmak gerekli olurken hukuki danışmanlık alınması bu açıdan önem taşır.

Boşanma davası açmak için Aile Mahkemesi’ne dilekçe verilmesi gerekir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan birinin açacağı davayı diğeri kabul ettiğinde kısa sürede işlemler sonuçlanabilir. 

Çekişmeli davalar açısından ise süreç biraz daha zorludur. Aile Mahkemesi’ne dilekçe verilerek açılan boşanma davaları sırasında kanuni temsilcilerle hareket edilmesi hak kayıplarının engellenmesi açısından önem taşır.

Esenyurt boşanma avukatı tüm dava süreçlerinin profesyonel anlamda yönetilmesinde görev alabilecek yetkinlikte bir hukukçudur. Türk Medeni Kanunu ve ilgili mevzuata hakim olan avukat, Aile Hukuku kapsamında doğan işlem ve uyuşmazlıklarda en kapsamlı hukuki desteği sağlamaktadır.

Esenyurt Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarının kendine özgü yanları bulunurken bu tür davaların farklı ihtiyaçları söz konusu olur. Bundan dolayı da davalar için belirli bir ücretlendirme yapılması zor olmaktadır. Davanın anlaşmalı olması ile çekişmeli olması arasında fark vardır.

Anlaşmalı boşanma davası tek celsede bitebilirken çekişmeli davalarda boşanma davası sırasında tazminat davaları da devreye girebilir. Bundan dolayı da farklı davalarla birlikte çekişmeli boşanma davalarının sürmesi mümkün olur. 

Esenyurt boşanma avukatı her tür boşanma davası konusunda tecrübeleri ile öne çıkan bir avukattır. Bu sebeplerle hukuki konularda danışmanlık alınacağı zaman kendisine güvenle danışılabilir. Avukatlar tarafından temsil edilmek kişilerin hak kaybı yaşamaması açısından oldukça önemlidir. 

Ayrıca avukatların varlığı hukuki olarak yanlışlıkların düzeltilebilmesi açısından da önem taşır. Bu sebeplerle savunma makamı olarak da görev yapan avukatlar mahkemeler sırasında önemli sorumlulukları yerine getirmekle yükümlü olurlar.

Tıkla Ara