Evlilik birliği, eşlerin beraber karar alarak kurdukları bir müessesedir. Devlet bireylere aile kurmak istediklerinde müdahale etmez. Kişisel kararlarını uygulama hakkı olan tarafların evlendikten sonra anlaşma konusunda sorun yaşadıklarında ayrılık kararı almaları söz konusu olabilir. Evlenirken kişi iradesine müdahale etmeyen devlet ayrılık kararı alan eşlerin bu konudaki iradesini yeterli bulmaz. Kadıköy boşanma avukatı boşanmak isteyen eşlerin danışmanlık alabileceği bir hukukçudur.

Aile müessesesi toplumun temel yapı taşı olarak kabul edilir. Dünya genelinde tüm toplumlar açısından aile önem taşır. Toplumların bozulmadan ve belli bir düzen içerisinde yaşayabilmesinin en temel kuralı aile kavramının korunmasından geçmektedir.

Bundan dolayı da devlet aile birliği sonlandırılacağı zaman bu işlemin kendi kurumları vasıtası ile yapılmasını gerekli görür. Tarafların mahkemeler yolu ile boşanabilmesi mümkün olurken kanun koyucu bu konuda gerekli düzenlemeleri yapmıştır.

Boşanma davası açmayı planlayan eşlerin öncelikle ne tür bir dava açacaklarına karar vermeleri gerekir. Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma olarak iki kategoride ele alınır. Anlaşmalı davalarda taraflar ortak asgari müştereklerde buluşurken çekişmeli davalarda süreç biraz daha karmaşıktır. Kadıköy boşanma avukatı her tür boşanma davasında deneyim sahibi bir avukattır.

Kadıköy Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davaları arasında yer alan anlaşmalı boşanma eşlerin boşanma davasından önce anlaşarak ortak karar almalarına bağlı olarak görülür. Bu tür davalarda eşler mal paylaşımı, velayet ya da varsa ortak malların bölüşümü gibi birçok konuya dava öncesinde açıklık getirirler.

Mahkemeye başvurmadan önce aralarında anlaşarak hareket eden eşler için nafaka gibi konuların da çözümlendiği görülür. Bu tür süreçlerde boşanmanın ardından ortaya çıkabilecek her detayın atlanmadan ele alınması gerekirken bu aşamada hukuki danışmanlık alınması hak kayıplarının engellenebilmesi için gereklidir.

Kadıköy boşanma avukatı boşanma davası açılmadan önce eşler arasında hazırlanacak protokolün tüm detaylarının titizlikle ele alınmasında tecrübeleri ile öne çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları açılırken Aile Mahkemesi’ne eşlerden birinin dilekçe vermesi yeterli olur. Diğer eşin de açılan davayı kabul etmesi gerekir.

Taraflar arasında oluşturulan anlaşma metni boşanma davası dosyasının içinde yer alırken mahkeme sırasında hâkim tarafları dinlemek isteyecektir. Hâkimin bu talebinin nedeni ise tarafların özgür iradeleri ile karar verdiklerinden emin olmak içindir.

Kadıköy Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma davalarında anlaşmalı boşanma kısa sürede neticelenebilirken çekişmeli boşanma davalarında süreç daha farklı seyreder. Çekişmeli davalarda eşlerin ayrılma nedenlerine bağlı olarak karşılıklı olarak talepleri söz konusu olabilmektedir. Kadıköy boşanma avukatı bu alanda profesyonel anlamda hukuki danışmanlık vermektedir.

Eşlerin çekişmeli bir boşanma süreci yaşamaları pek çok konunun dikkate alınmasını gerekli kılar. Bu tür davalarda mal paylaşımı, nafaka ya da velayet gibi çeşitli konular taraflar arasında bir probleme dönüşebilmektedir.

Çekişmeli boşanma davalarında boşanmanın ardından gelen tazminat talepleri de söz konusu olabilmektedir Bundan dolayı da eşlerden birinin maddi ya da manevi tazminat talebi olması durumunda boşanmanın ardından farklı davalarla süreç devam etmektedir.

Boşanma davalarının özellikle çekişmeli olarak seyredeceği durumlarda kişi haklarının doğru bir hukuki temsilci ile savunulması önem taşır. Bu süreçte profesyonel bir hukukçu ile çalışmak kişiyi daima avantajlı duruma sokar.

Kişi haklarının korunabilmesi açısından avukatlara gereksinim duyulur. Çekişmeli boşanma davalarında tanık beyanları delil olarak kabul edilirken bunu yanı sıra mahkeme farklı maddi deliller de talep edebilir.

Bu durumda da delillerin hukuka uygun olarak elde edilerek mahkemeye sunulması gerekir. Aksi durumda mahkemenin delilleri kabul etmemesi kişiler açısından önemli bir probleme dönüşebilir. Delillerin hukuka uygun bir şekilde toplanması ve sunulması aşamasında da avukatlara ayrı sorumluluklar düşmektedir.

Boşanma davası açılacağı zaman Aile Mahkemesi’ne müracaat edilir. Boşanma davasının açılma nedeni aile birliğinin sonlandırılması talebi olur. Sosyal yönü açısından da önemli bir sorun olan boşanma davaları hukuki açıdan da ele alınması gereken bir konuyu kapsar.

Boşanma davasının dayanağı olan bazı ilkeler vardır ve bu ilkelere dayandırılarak davaların çözüme kavuşturulması gerekir. Boşanmanın dayanağı olarak kabul edilen ilkeler kusur, irade, temelden sarsılma, elverişsizlik ve eylemli ayrılık ilkesidir.

İnsan fıtratının aile oluşturmak üzere şekillendiği görülürken eşlerin aile birliğinin temelden sarsıldığına dair bir kanaati varsa boşanmak istemeleri kaçınılmaz olur. Bu durumda da devlet kurumu olan mahkemeler aracılığı ile boşanma işlemi gerçekleştirilir. Mahkemelerde tarafların temsilcisi olarak avukatlar görev alırken Kadıköy boşanma avukatı bu alanda profesyonel anlamda çalışma yapmaktadır.

Kadıköy Boşanma Avukatı Hukuki Danışmanlık

Aile Hukuku çerçevesinde düzenlenen boşanma hukukuna ilişkin Aile Hukuku avukatından hukuki danışmanlık talep edildiği takdirde hem yargılama süreci çok daha kısa sürecek hem de ihmali veya hatalı işlemler nedeni ile hak ve menfaat kayıplarının önüne geçilebilecektir. Sadece boşanma hususunda değil aile kurumunu düzenleyen yasalardan doğan işlem ve uyuşmazlıkların tamamına ilişkin hukuki destek almak her zaman birçok yararı da beraberinde getirir. Bu itibarla deneyimli bir Kadıköy Boşanma Avukatı ile iletişime geçmek ve hukuki destek talep etmek, müspet neticenin elde edilmesinde oldukça kritiktir.

Kadıköy Boşanma Avukatı Ücretleri

Gerek anlaşmalı ve gerekse çekişmeli boşanma davası açmak suretiyle boşanmak isteyen taraflarca boşanma avukatı ücretleri merak edilir. Ancak bu meraka karşı net bir miktar ifade ederek yanıt vermek pek mümkün değildir. Zira avukatlık ücretlerini belirleyen birçok faktör bulunur. Somut olayın avukatı üzerinde yaratacağı iş yükü bunların başında gelir. Bir de asgari ücret tarifesi hususu vardır ki bu tarifede yer alan asgari tutarların altında bir ücret üzerinde anlaşılması mümkün değildir.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde hukuki danışmanlık almak suretiyle yasal haklarını korumak, deneyimli ve başarılı bir avukat eli ile yargı önünde temsil olunmak isteyen özel ve tüzel kişilere hukuki destekte bulunan Hukuk Ofisimiz, hukuki danışmanlık olarak yetkin ve deneyimli kadrosu ile avukatlık faaliyetleri hizmetini ifa etmektedir.

İlgili Yazılar

Yorum Yapın

Tıkla Ara