Aile Hukuku kapsamında ele alınan boşanma davalarına ve Aile Hukukundan doğan diğer davalara bakmakla görevli olan avukat, boşanma avukatı olarak ifade edilir. Bir avukatın boşanma avukatı olabilmesi için öncelikle Hukuk Fakültesi eğitimini tamamlaması ve Kartal’da boşanma avukatı olarak görev yapabilmesi için Türkiye Barolar Birliği altında bulunan İstanbul Barosu’na kayıtlı olması zaruridir. İfade edilen şartların oluşması ile Kartal Boşanma avukatı olarak görev yapan avukat başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere aile kurumunu düzenleyen hukuki işlemlere danışmanlık ve vekalet sağlar.

Kartal Boşanma avukatı, profesyonel mesleki hayatında avukatlık faaliyetleri arasında daha çok boşanma hukuki üzerine mesai sarf ederek bu alanda uzmanlaşmaktadır. Başta boşanma davası olmak üzere, iştirak nafakası, yardım nafakası, yoksulluk nafakası gibi nafaka konulu davalara da bakan Kartal Boşanma avukatı birçok alanda hizmet vermektedir. Bunlar içinde mal tasfiyesi davaları ve velayet davaları da bulunur. Sadece dava süreçlerini yönetmekle kalmayan Kartal boşanma avukatı aynı zamanda müvekkillerine gereken hukuki danışmanlık hizmetini de sağlar.

Kartal Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma davası temelde iki farklı şekilde gerçekleşir. Anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki biçimde ele alınan boşanma davalarında taraflar arasında çekişme olup olmadığı önemlidir. Zira taraflar arasında var olan çekişme nedeniyle boşanma davasının anlaşmalı mı çekişmeli mi olacağı belirlenir.

Anlaşmalı boşanma davası için tarafların en az bir yıl evli kalması ve boşanma ile birlikte boşanmanın tüm hukuki ve ekonomik sonuçlarında mutabık kalmaları elzemdir. Bunun yanı sıra anlaşmalı boşanma protokolü de düzenlenmelidir.

Anlaşmalı boşanma protokolü olmaksızın anlaşmalı boşanabilmek mümkün değildir. Protokol içeriğinde boşanmanın ekonomik ve hukuki sonuçları ile beraber çocukların durumu da ele alınır. Müşterek çocuklara ilişkin velayet hakkı ve velayetin kendisine bırakılmadığı taraf ile çocuğun kuracağı kişisel ilişkinin mahiyeti düzenlenir.

Protokolün Kartal Anlaşmalı Boşanma avukatı ile birlikte hazırlanması birçok yararı da beraberinde getirir. Uygulamada birçok kişi internet üzerinden protokol örneklerine erişerek kendisi için protokol hazırlamaktadır. Ancak her boşanma davasının farklı özellikleri ve hikayesi bulunur. Bu itibarla hak ve menfaat kaybı yaşamamak adına protokolün taraflara özel olarak hazırlanması kıymetlidir.

Kartal Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına kıyasla çok daha uzun sürer. Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede karara bağlanırken çekişmeli boşanma davasında birden fazla duruşma görülür. Bu itibarla süreç oldukça uzundur. Sürecin uzun olmasının yanı sıra taraflar arasında birçok konuda çekişme bulunması nedeniyle oldukça da yıpratıcıdır. Özellikle çocukların da bulunduğu çekişmeli boşanma davalarının yıpratıcı etkileri ağırdır. Bu itibarla sürecin son derece pratik, hızlı ve zahmetsiz bir biçimde tamamlanması gerekir. Ancak Aile Hukuku kapsamında uzmanlaşmış bir avukat olmaksızın yürütülen çekişmeli boşanma davaları hem yıpratıcı hem de uzun sürmektedir.

Kartal çekişmeli boşanma avukatı ile iletişim sağlanıp somut olay ifade edildikten sonra hukuki destek talep etmek yerinde olacaktır. Zira boşanma avukatı tarafından değerlendirilen somut olayda en doğru hukuki yol haritası çizilecektir. Ardından gerekli çalışmalara başlayan boşanma avukatı ile birlikte sürecin yıpratıcı etkileri minimuma indirilmiş ve sürecin uzamaması sağlanmış olacaktır. Tüm bu avantajların yanı sıra hatalı veya ihmali işlemler nedeni ile yaşanılacak hak kayıplarının önüne erkenden geçilmiş olur.

Kartal Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukukundan doğan hukuki işlemler ve yargılamalar için hukuki destek talep etmek gerekir. Çünkü oldukça kapsamlı bir hukuk dalı olan Aile Hukuku yüksek bir hukuki birikim ister. Hukuki süreci yalnız idare eden kişiler çoğu zaman menfi durumlar ile baş başa kalmaktadır. Dolayısıyla Kartal Boşanma Avukatı noktasında ehliyet ve liyakat sahibi bir avukat ile iletişime geçilerek Aile Hukukuna ilişkin gereken hukuki danışmanlık alınabilir ve bu sayede arzu edilen olumlu sonuçlar kısa zamanda elde edilebilir.

Kartal Boşanma Avukatı Ücretleri

Evlilik birliğini yasal olarak sonlandırmak isteyen ve bu nedenle boşanma davası açmak isteyen kişiler Aile Mahkemelerinde bu davayı açabilirler. Tarafların son altı ay birlikte yaşadıkları yer ya da taraflardan birinin yerleşim yeri mahkemesi yetkili mahkemedir. Kişi, sürecin en doğru şekilde tezahür etmesini ve profesyonel bir destek alarak hak kaybı yaşamamak isteyebilir. Bunun için hukuki destek alacağı Kartal boşanma avukatına avukatlık ücreti ödemelidir. Avukatlık ücretleri somut olaya göre değişiklik gösterir. Bu bakımdan öncelikle somut olay ifade edilerek avukat ile iletişim kurulmalıdır.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde hukuki danışmanlık almak suretiyle yasal haklarını korumak, deneyimli ve başarılı bir avukat eli ile yargı önünde temsil olunmak isteyen özel ve tüzel kişilere hukuki destekte bulunan Hukuk Ofisimiz, hukuki danışmanlık olarak yetkin ve deneyimli kadrosu ile avukatlık faaliyetleri hizmetini ifa etmektedir.

İlgili Yazılar

Yorum Yapın

Tıkla Ara