Küçükçekmece boşanma avukatı boşanma davaları için danışmanlık alınabilecek deneyimli bir avukattır. Aile müessesesi toplumun temel yapı taşlarından biridir. Bundan dolayı da sağlıklı bir toplum yapısı için önemli kabul edilir.

Kişiler evlenmeye karar verdiklerinde bu iradeleri için kimseden izin almak zorunda kalmazlar. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle anlaşmazlık yaşamaları durumunda ve evlilik birliğini sonlandırmak istediklerinde devlet eşlerin iradelerini yeterli bulmaz.

Evlilik birliğini kurarken özgür olan taraflar ayrılık kararının resmileştirilmesi gerektiğinde devlet kurumu olan mahkemelere müracaat etmek zorundadır. Eşlerin bu durumda hukuki açıdan desteğe ihtiyacı olurken bu görevi avukatlar yerine getirmektedir. 

Aile birliğinin temelden sarsıldığı iddia edildiğinde mahkemeler aracılığı ile hâkimin de buna kanaat getirmesi gerekir. Toplum yapısının korunması ve aile birliğinin muhafaza altına alınması amacıyla yapılan bu uygulama devlet kurumları aracılığı ile gerçekleştirilir.

Küçükçekmece boşanma avukatı eşlerin ayrılık kararı almaları durumunda hukuki danışmanlık verecek olan hukukçudur. Tarafların hak kaybı yaşamaması açısından boşanma davalarında hukuki temsilcilere ihtiyaç duyulur. Bu durumda da bir avukattan danışmanlık alınması önemli hale gelir.

Küçükçekmece Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen Aile Hukuku ve boşanma davaları iki başlık altında ele alınır. Anlaşmalı ya da çekişmeli olarak görülen bu davalar problemin niteliğine bağlı olarak belirlenir. Anlaşmalı boşanma davalarında süreç daha kısa olurken tarafların asgari müşterekler konusunda ortak bir karara göre hareket ettikleri görülmektedir.

Küçükçekmece boşanma avukatı her tür boşanma davası konusunda yetkinlik sahibi bir avukattır. Hukuki açıdan hak kayıplarının engellenebilmesi için avukatlardan destek alınması eşler açısından önem taşır. Anlaşmalı boşanma davalarında velayet, mal paylaşımı ya da nafaka gibi konuların mahkemeye başvurmadan önce çözümlendiği görülür.

Küçükçekmece Çekişmeli Boşanma Avukatı

Boşanma davaları birçok nedenle açılabilir. Eşlerden birinin aldatması, şiddetli geçimsizlik gibi problemler bu davalar sırasında sebep olarak gösterilebilir. Eşlerin dava sürecinde anlaşma sağlayamaması çekişmeli bir boşanma davasının da göstergesi olur. Bu durumda davanın uzun sürmesi ise kaçınılmazdır.

Küçükçekmece boşanma avukatı bu tür davaların süreçleri hakkında tecrübeleri ile öne çıkarken anlaşmalı ya da çekişmeli olarak ilerleyecek davalarda başarılı çalışmaları ile hizmet verir. Çekişmeli boşanma davalarında tanık beyanları delil niteliği taşırken bunun dışında da kanıtlara gerek duyulabilir. Mahkemeye sunulacak delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesi ve mahkemeye sunulması ise davanın seyri açısından önem taşır.

Küçükçekmece Aile Hukuku Avukatı

Küçükçekmece boşanma avukatı tarafından temsil edilmek hukuki açıdan hakların kazanılması için gerekli olur. Tarafların hak kaybı yaşamaması kanuni temsilcilerin varlığı sayesinde mümkündür. Bundan dolayı da mahkemeler sırasında avukatlara önemli sorumluluklar düşmektedir.

Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülür. Bu tür davalarda çocukların durumu ya da nafaka gibi problemlerin çözümlenebilmesi için hukuki destek alınması gerekli olur. Boşanma davalarının niteliğine bağlı olarak da karmaşık bir sürecin yaşanması mümkündür.

Küçükçekmece Boşanma Avukatı Ücretleri

Küçükçekmece boşanma avukatı her tür davanın çözümlenebilmesi açısından deneyimli bir avukattır. Boşanma davası açılacağı zaman Aile Mahkemesi’ne dilekçe verilmesi gerekir. Bu davaların seyrinde deliller önemli görevler üstlenir.

Kanuni temsilcilerin varlığı sayesinde hak kayıpları engellenirken tarafların çıkarları da koruma altına alınmış olur. Anlaşmalı ya da çekişmeli bir dava süreci yaşandığında davanın ihtiyaçlarına bağlı olarak izlenecek yol belirlenmektedir.

Anlaşmalı bir davada eşler dava öncesinde birçok konu hakkında fikir birliğine varırlar. Çocukların durumu ya da mal paylaşımı gibi çeşitli konular açıklığa kavuşturulurken hazırlanacak anlaşa metninin içeriği oldukça önemlidir. Hâkim eşlerin iradesinin sözlü olarak da dinlemek isteyeceğinden onların beyanları da önemlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflardan birinin açacağı davayı diğerinin kabul etmesi yeterli olur.

Çekişmeli boşanma davalarında ise tarafların talepleri söz konusu olurken bu tür davalarda tazminat talepleri de gündeme gelebilmektedir. Bundan dolayı da çekişmeli boşanma davalarında süreç biraz daha uzun olabilir. Ayrıca çekişmeli boşanma davaları açısından delil sunulması gerekli olduğunda mahkemeye sunulan delillerin hukuka uygun olarak elde edilmiş olması zorunludur.

Boşanma davalarında bazı ilkelerin dikkate alındığı görülmektedir. Bu tür davalarda kusur ilkesi, eylemli ayrılık ilkesi, elverişsizlik ve temelden sarsılma ilkesi gibi hususların dayanak olarak kabul edildiği görülür. Boşanma davalarında profesyonel anlamda temsil edilmek kişi hakları açısından önemli hale gelir.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde hukuki danışmanlık almak suretiyle yasal haklarını korumak, deneyimli ve başarılı bir avukat eli ile yargı önünde temsil olunmak isteyen özel ve tüzel kişilere hukuki destekte bulunan Hukuk Ofisimiz, hukuki danışmanlık olarak yetkin ve deneyimli kadrosu ile avukatlık faaliyetleri hizmetini ifa etmektedir.

İlgili Yazılar

Yorum Yapın

Tıkla Ara