Sultangazi boşanma avukatı boşanma davaları konusunda profesyonel manada hizmet veren bir hukukçudur. Aile müessesesi toplumu yakından ilgilendirir. Bu kurumun zarar görmesi devlet tarafından istenmeyen bir durumdur. Bu sebeplerle de kanunlar vasıtası ile aile korumaya alınmıştır.

Eşlerin evlilik kararını alırken bağımsız olarak hareket etme hakkı bulunur. Evlilik sürecinde taraflar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar karşısında ayrılma kararı vermeleri durumunda bunu kendi iradeleri ile gerçekleştiremezler. Eşler ayrılık kararını devletin kurumları aracılığı ile resmileştirmek zorundadır.

Bunun nedenleri arasında ise ailenin toplumun sağlıklı bir işleyişe sahip olabilmesi açısından taşıdığı önem yer alır. Ailenin zarar görmesi toplum yapısının da zarara uğraması anlamına geleceğinden devlet onu korumak adına boşanma kararlarında kişilerin iradesini yeterli bulmamaktadır.

Aile Mahkemeleri boşanma kararının onaylanacağı merciler olurken bu sürecin hukuki temsilcilerle aşılması hak kayıplarının engellenebilmesi açısından zorunludur. Bundan dolayı da boşanma davası avukatları önemli sorumluluklar üstlenir.

Sultangazi Anlaşmalı Boşanma Avukatı 

Sultangazi boşanma avukatı boşanma davalarının sürecine hâkim bir avukattır. Boşanma davalarında anlaşma ya da çekişme usulü söz konusu olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarının süreç bakımından daha kısa sürede sonlandığı görülür. Bu davalarla ilgili olarak eşlerin dava öncesinde asgari müştereklerde anlaşması söz konusudur.

Anlaşmalı boşanma davası görülmeden önce tarafların velayet, nafaka ya da mal paylaşımı gibi birçok problemi çözümlediği görülür. Bu sürecin kanuni temsilcilerle aşılması ise kişi haklarının temini açısından önerilen bir durumdur.

Anlaşmalı boşanmalarda sonradan ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilebilmesi açısından profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyulabilmektedir. Eşler asgari müşterekler hakkında fikir birliğine sahip olduğunda bu kararlarını yazılı olarak mahkemeye sunar.

Hâkim anlaşmalı boşanma davalarında tarafların özgür iradeleri ile karar verdiğini tespit etmek için eşleri dinlemek isteyen kişidir. Bu sebeple dava sırasında tarafların hazır bulunması ve yazılı olarak beyan ettikleri hususları hâkimin yanında sözlü olarak da ifade etmeleri gerekir.

Sultangazi Çekişmeli Boşanma Avukatı

Sultangazi boşanma avukatı boşanma davaları konusunda tecrübeleri ile öne çıkan bir hukukçudur. Çekişmeli boşanma davalarının süreçleri daha zorlu ve karmaşık olabilmektedir. Bu sebeplerle de çekişmeli davalar açısından hukuki deneyim önemli hale gelir.

Çekişmeli davalar nedeni ile eşler bazı sorunlar yaşayabilir. Bu tür davalarda çocukların durumu, mal paylaşımı ya da nafaka konuları problem teşkil eder. Tarafların ortak bir karar alamamasına bağlı olarak da çekişme süreci devreye girmektedir.

Bu sürecin hak kaybı yaşanmadan çözümlenebilmesi için ise hukuki bir temsilciye ihtiyaç duyulur. Çekişmeli boşanma davası avukatı tarafından temsil edilen tarafların haklarının savunulması ve hukuki yanlışlıkların önüne geçilmesi mümkün olur.

Çekişmeli davaların önemli bir özelliği de tazminat taleplerine zemin hazırlayan türde olmalarıdır. Eşler boşanma davası sürerken ya da boşandıktan sonra tazminat talebi ile birbirlerine dava açabilmektedir. Bu durumda da tarafların haklarının en iyi şekilde korunabilmesi için deneyimli hukukçulardan destek almak gerekli olabilir. Çekişmeli geçen bir ayrılık aşamasında maddi ve manevi tazminat davaları da bu sürece eşlik edebilmektedir.

Sultangazi Aile Hukuku Avukatı

Sultangazi boşanma avukatı her tür boşanma davası konusunda tecrübeli bir avukattır. Boşanma davaları Aile Mahkemesi’nde görülen davalardır. Boşanma davaları sırasında tanık beyanlarına gerek duyulabilmektedir. Bu tür davalarda delil yerine geçen şahitlerin dinlenmesi önemli süreçler arasında yer alır.

Aile Hukuku gereğince eşler aile birliğini çeşitli nedenlerle sonlandırmak istediğinde dava açılması zorunludur. Ayrılık kararı aldatma, şiddetli geçimsizlik gibi birçok nedenle alınabilmektedir. Tarafların bu tür kararlarını resmileştirebilmesi içinse mahkemelere müracaat edilmesi zorunludur.

Kişi haklarının savunulmasında önemli görevler üstlenen avukatlar bu süreçte devreye girer. Boşanma davası avukatlarından hukuki destek alınması hak kayıplarını engelleyici bir durumdur. Bunun yanı sıra karşılaşılabilecek hukuki yanlışlıklar da avukatlar aracılığı ile engellenir.

Sultangazi Boşanma Avukatı Ücretleri

Sultangazi boşanma avukatı tarafından temsil edilmek eşler açısından bir avantajdır. Bu sayede oluşabilecek hak kayıpları engellenirken davalar sonucunda istenilen sonuçların elde edilmesi söz konusu olur. Ayrıca ileride karşılaşılabilecek sorunların da engellenmesi mümkün hale gelir. Hukuki konularda danışmanlık alınması her tür dava açısından gerekli olan bir durumdur.

Boşanma davalarında belirgin bir ücretlendirmeden söz edilebilmesi için davanın içeriğinin bilinmesi gerekmektedir. Her davanın kendine özgü bir süreci ve işleyişi bulunur. Bundan dolayı da davanın ihtiyaçları dikkate alınarak hareket edilir.

Anlaşmalı bir davada dava öncesi hazırlık yapılması yeterli olurken eşlerden birinin açacağı davayı diğerinin kabul etmesi gerekir. Bu tür davalarda ileride karşılaşılabilecek sorunların önceden tespit edilebilmesi önem taşır. Bundan dolayı da deneyimli hukukçulara duyulan ihtiyaç fazla olmaktadır.

Çekişmeli davalar açısından sürecin daha zorlayıcı olması söz konusudur. Bu davaların uzun süreme ihtimali bulunacağından kanuni temsilcilere önemli sorunluluklar yüklenmektedir. Kişilerin haklarının korunabilmesi ve hak kayıplarının önüne geçilebilmesi avukatların varlığı ile mümkün olur.

Hukuk bilimsel bir disiplindir ve kendine özgü bir dile sahiptir. Bundan dolayı da davalar sırasında kanuni temsilcilerle hareket edilmesi daima avantajlı bir durumdur.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde hukuki danışmanlık almak suretiyle yasal haklarını korumak, deneyimli ve başarılı bir avukat eli ile yargı önünde temsil olunmak isteyen özel ve tüzel kişilere hukuki destekte bulunan Hukuk Ofisimiz, hukuki danışmanlık olarak yetkin ve deneyimli kadrosu ile avukatlık faaliyetleri hizmetini ifa etmektedir.

İlgili Yazılar

Yorum Yapın

Tıkla Ara