Ümraniye boşanma avukatı profesyonel anlamda danışmanlık veren bir hukukçudur. Boşanma davalarının kendine özgü bir yapıya sahip olması nedeni ile kişilerin hak kaybı yaşamak istemediklerinde deneyimli hukukçularla çalışması önerilir. Bu sebeplerle de boşanma davaları söz konusu olduğunda tecrübe önemli bir nitelik olarak ortaya çıkar.

Aile birliği toplum açısından büyük bir önem taşır. Toplumu meydana getiren en temel yapı taşların dan biri olan aile müessesesi kurulurken kişiler kendi iradelerine göre hareket edebilir. Toplum yapısının sağlamlığı açısından ailenin büyük bir önem taşıdığı görülürken devlet evlilik kararı alırken karışmadığı kişi iradesini ayrılma talepleri karşısında kabul etmez.

Aile birliğinin yıkılması devletin istemeyeceği bir gelişme olurken bunu korumakla kendisini mesul tutar. Ailede ortaya çıkan bozulma toplumu ve dolayısı ile devleti etkileyeceğinden dolayı aile birliğinin sonlandırılma kararı alındığında mahkemeler aracılığı ile bu işlemler resmiyet kazanabilir.

Kanun koyucu aile birliğinin sonlandırılması gerektiğinde mahkemelere başvurmayı gerekli görürken Aile Mahkemeleri aracılığı ile boşanma davaları görülür. Boşanma davalarında anlaşma ya da çekişme durumuna bağlı olarak davaların görülmesi söz konusu olur.

Ümraniye Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı her tür boşanma davası konusunda yetkin bir hukukçudur. Aile birliğinin sonlandırılması çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Eşlerin birbirini aldatması, şiddetli geçimsizlik gibi nedenlere bağlı olarak ayrılma kararı alan eşlerin mahkemelere başvurması zorunludur.

Boşanma davası açılacağı zaman anlaşmalı olarak müracaat edilebilmesi mümkündür. Bu durumda deneyimli bir hukukçudan danışmanlık alınması hak kayıplarını engelleyicidir. Kişilerin haklarının savunulması için görev yapan avukatlar bu süreci profesyonel anlamda yönetecek olan taraftır.

Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların asgari müştereklerde ortak karar aldıkları görülür. Dava açılmadan önce eşler nafaka, mal paylaşımı ve çocukların durumu gibi en temel konuları kendi aralarında halleder. Mahkemeye verilecek anlaşma metninin yanı sıra hâkim dava sırasında tarafları karşılıklı olarak dinlemek ister. 

Kişilerin kendi iradeleri ile karar alıp almadıklarını anlamak için yapılan bu uygulamanın ardından hakimin kanaat getirmesi durumunda anlaşmalı boşanma davaları kısa sürede sonuçlanabilmektedir. 

Ümraniye Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı deneyimleri ile boşanma davalarının tüm süreçlerinde görev alabilecek bir hukukçudur. Boşanma davalarında anlaşmalı ya da çekişmeli bir süreç yaşanabilir. Çekişmeli boşanma davaları uzun sürebilme ihtimaline sahiptir. 

Çekişmeli davalar söz konusu olduğunda tarafların ortak bir karar alamadıkları görülür Karşılıklı olarak taleplerin olabileceği bu tür davalarda nafaka, mal paylaşımı veya çocukların durumu konusunda birlikte hareket etmek zorlaşır.

Tarafların boşanma davasının yanı sıra tazminat talepleri de çekişmeli davalar söz konusu olduğunda devreye girebilmektedir. Bu sebeplerle çekişmeli boşanma davaları uzun süren türde davalardır. Bu tür davalar Aile Mahkemesi’ne açılmaktadır

Ümraniye Aile Hukuku Avukatı

Ümraniye boşanma avukatı aracılığı ile temsil edilmek kişi haklarının korunabilmesi açısından önem taşımaktadır. Boşanma davaları kişilerin manevi olarak da yıpranmasına yol açabilen davalardır. Anlaşmalı olarak ilerleyen davalar açısından süreç daha kolay olurken çekişmeli bir boşanma davasının yıpratıcı etkileri olabilmektedir.

Anlaşmalı davalarda bir tarafın açtığı davayı diğer taraf kabul eder. Bu süreçte mahkemeye verilen dilekçenin kabul edilmesinin ardından dava açılır. Davanın seyri sırasında da hâkim eşleri dinleyerek ayrılma kararlarının gerekçelerine kanaat getirir.

Dava açılmadan önce boşanmanın ardından ortaya çıkabilecek sorunların tahlil edilebilmesi için hukuki danışmanlık alınması önemlidir. Bu konuda tecrübeli bir avukatla hareket etmek kişilerin ileride karşılaşabilecekleri problemlerin önlenebilmesi açısından gereklidir.

Ümraniye Boşanma Avukatı Ücretleri

Ümraniye boşanma avukatı anlaşmalı ya da çekişmeli davalar konusunda deneyimli bir avukattır. Alanında uzmanlık sahibi olması nedeni ile karşılaşılabilecek her tür sorunun giderilmesi sırasında kendisinden danışmanlık güvenle alınabilir. 

Boşanma davaları sırasında tanık beyanları delil yerine geçer. Bu sebeplerle de tanık beyanlarına önem verilir. Boşanma davalarında hak kayıplarının engellenebilmesi açısından hukuki danışmanlık alınması önerilir. Aile birliğinin sonlandırılması talebi ile açılan boşanma davalarında karar verecek olan taraf hakimdir. Tarafları dinledikten sonra karar eren hâkim aile birliğinin keyfiyetten sonlandırılmasını istemez. Boşanma davalarının sosyal bir yönünün olması bu durumda etkili olan bir unsurdur.

Ümraniye boşanma avukatı her tür boşanma davası için tecrübeli bir avukattır. Eşlerin aile birliğini sonlandırmak istemesi durumunda hukuki danışmanlık alacakları kişi olurken bu sayede hakların korunması ve hukuki yanlışlıkların düzeltilmesi de mümkün olur.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde hukuki danışmanlık almak suretiyle yasal haklarını korumak, deneyimli ve başarılı bir avukat eli ile yargı önünde temsil olunmak isteyen özel ve tüzel kişilere hukuki destekte bulunan Hukuk Ofisimiz, hukuki danışmanlık olarak yetkin ve deneyimli kadrosu ile avukatlık faaliyetleri hizmetini ifa etmektedir.

İlgili Yazılar

Yorum Yapın

Tıkla Ara