Evliliğin kişilere sağladığı yasal kazanımlar boşanma durumunda da kişilerin haklarını ihlal etmeden onları koruyarak ve gözeterek sona erer. Bütün bu prosedür boşanma avukatı ile doğru ve yasal bir biçimde yürütülür. Avukat boşanma sürecinde kişilerin uğradıkları kayıpları asgari düzeye indirerek yasal çerçeve içinde yürütür. Üsküdar boşanma avukatı boşanma sürecinde davanın nasıl yürütüleceğine karar verir. Bu durum anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası olarak farklı biçimde ilerler. 

Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafın anlaşarak karar vermesi ile dolayısıyla çok kısa sürede sonuçlanan davalardır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında evlilik boyunca yaşananlar kendi koşulları içinde değerlendirilerek süreç yönetilir. Başlangıçta anlaşmalı boşanma davası gibi başlayıp daha sonra çekişmeli boşanma davasına dönüşen davalar olduğu gibi bunun tam tersi çekişmeli olarak başlayıp daha sonraki süreçte anlaşarak boşanmanın gerçekleştiği davalar da vardır. Boşanma davalarında evlilik süresinin de davanın sonuçlanmasında etkisi vardır. Örneğin 1 yıl evli kalan çiftlerin çok daha kısa sürede boşanma işlemleri gerçekleşir. Bir yıldan fazla süre evlilikleri devam eden kişilerde ise karar yetkisi aile mahkemesi hakiminin inisiyatifindedir.

Üsküdar Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma davalarında kişilerden biri veya her ikisi aynı anda boşanma davası açma hakkına sahiptir. Tek taraflı açılan boşanma davalarında ise masraflar davayı açan kişi tarafından karşılanır. Üsküdar anlaşmalı boşanma avukatı TMK çerçevesinde, evlilik süresince edinilen malların paylaşımı, eşlerden birinin nafaka isteyip istememesi, boşanma sonucunda maddi veya manevi bir tazminat talebi olup olmayacağını değerlendirerek davanın anlaşmalı veya çekişmeli olacağına karar verir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar ortak olarak anlaşmışlardır ve dolayısıyla maddi ve manevi bir çekişme söz konusu değildir. Davayı açmak isteyen kişi dilekçe vererek boşanma davasını açabilir. Üsküdar anlaşmalı boşanma avukatı süreci takip ederek davayı kısa sürede sonuçlandırılır.

Üsküdar Çekişmeli Boşanma Avukatı

Çekişmeli boşanma davası kişilerin anlaşamamaları sonucunda başvurulan bir boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davasında kişilerin öne sürecekleri şikayetler talepler değerlendirilerek boşanma davası süreci ilerler. Çekişmeli boşanma davasında gündeme gelen ve genellikle anlaşma sağlanamayan durumlar nafaka miktarı, talep edilen tazminat, varsa çocukların velayeti gibi konular çekişmeli boşanma davalarının konularını oluşturur. Dolayısıyla bunlardan dolayı boşanma süreci uzar. 

Üsküdar boşanma avukatı çekişmeli dava olduğuna kişilerin taleplerini ve isteklerini değerlendirerek karar verir. Bu konuda sıklıkla öne sürülen gerekçeler taraflardan birinin boşanmak istememesi, varsa çocukların velayetinin karşı tarafa verilmesinin istenmemesi, nafaka talebi ve nafaka miktarı konusunda anlaşmaya varılmaması durumunda oluşur. Bu davalar genellikle uzayan çekişmeli davalardır. Çekişmeli boşanma davalarına ilaveten birçok farklı boşanma gerekçeleri de dava konusu teşkil edebilir. Bunlar zina, hakaret, psikolojik veya fiziksel şiddet, psikiyatrik hastalıklar, eşlerden birinin evi terk etmesi gibi sebepler boşanma gerekçesi olarak sayılır. Üsküdar boşanma avukatı bütün gerekçeleri değerlendirerek kişileri ortak bir zeminde buluşturarak boşanmanın gerçekleşmesini yasal olarak kişilerin haklarını koruyarak gerçekleştirir.

Üsküdar Aile Hukuku Avukatı

Avukatlar bütün davalara bakma konusunda yetkilidir. Ancak belli konularda uzmanlaşan avukatlar vardır. Üsküdar boşanma avukatı aynı zamanda aile hukuku konusunda danışmanlık verebilir ve aile hukuku konusunda görevini yerine getirebilir. Aile hukuku avukatlığı ailelere hukuki danışmanlık yapabildiği gibi aile hukuku kapsamına giren davalara bakabilir. Bu davalara şehirlerde aile mahkemeleri veya Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır. Aile hukuku davaları boşanma davalarını içeren davalardır. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davaları bu davalardır. Üsküdar boşanma avukatı bunun yanı sıra aile hukuku davaları kapsamına giren babalık davası, velayetin değiştirilmesi, vasi tayini, evlilik sözleşmesi gibi davaları da yürütebilir.

Üsküdar Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma avukatı ücretleri resmi gazetede minimum olarak belirlenmiştir. Bu ücretin altında avukat ücreti alınmaz. Ancak ne kadar üstünde ücret alınacağı avukatla davacı arasında boşanmaya konu teşkil edecek durumlar değerlendirilerek karar verilir. Bu nedenle boşanma avukatı ücreti tamamen süreç içinde belirlenir. Boşanma avukatı ücretlerinin belirlenmesinde davanın niteliği, çekişmeli olup olmadığı, ne kadar süre devam edeceği, avukatın bu konuda ne kadar emek, mesai harcayacağı gibi durumlar boşanma davalarında fiyatı etkileyen ayrıntılardır. Boşanma davası tek bir dava gibi görülse de davanın seyri zaman içinde değişebilir. Anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşebilir. Bu süreçte tazminat hakkı doğar ve tekrar bir dava açılabilir. Dolayısıyla bu konuda ücretin belirlenmesi avukatın inisiyatifindedir.

Meta Etiket: Site kullanıcılarına ve ziyaretçilere sunulmuş Üsküdar Boşanma Avukatı başlıklı metin sayesinde yanıt bekleyen sorular en kapsamlı şekilde izah edilmektedir.

Başta İstanbul olmak üzere ülkenin her yerinde hukuki danışmanlık almak suretiyle yasal haklarını korumak, deneyimli ve başarılı bir avukat eli ile yargı önünde temsil olunmak isteyen özel ve tüzel kişilere hukuki destekte bulunan Hukuk Ofisimiz, hukuki danışmanlık olarak yetkin ve deneyimli kadrosu ile avukatlık faaliyetleri hizmetini ifa etmektedir.

İlgili Yazılar

Yorum Yapın

Tıkla Ara